شرکت پدیده کشاورزی 

اولین مبدع و تولید کننده چسب ها و رنگهای کشاورزی  در ایران 

تولیدکننده:

 رنگ نانو محافظ تنه درختان 

خمیر آنتی تارلو   "" زئوزران""  

چسب هرس و پیوند با تکنولوژی  نانو  

جهت کنترل و پیشگیری بیماریهای باکتریایی ،قارچی و ویروسی 

 

 

لیست  محصولات شرکت پدیده کشاورزی

 

 

 

 

 

رنگ محافظ تنه درختان-پارک لاله - آبنمای مرکزی - مجری مهندس آذری
 

 

 

شرکت پد
یده کشاورزی تیموریtm5

محصولات جدید شرکت پدیده کشاورزی

 چسب باغبانی و هرس 

با فناوری نانو

 چسب محافظتی تنه درختان پدیده  

با تکنولوژی نانو 

 ضد قارچ ، باکتری ، جلبک ، ویروس ،

 

"آنتی تارلو "

زئوزران

 ادامه مطلب