کلینیک گیاهپزشکی

 clinic

clinic

clinic

clinic

clinic

clinic

clinic

clinic

clinic

clinic

clinic

clinic

clinic

clinic

clinic

پروؤه های  گذرانده شده :

1-طرح آزمایشات ارزیابی کارایی سموم دفع آفات نباتی و مواد بیولوژیک در گلخانه توت فرنگی در سال 1387

2-طرح آزمایشات ارزیابی کارایی سموم دفع آفات نباتی و مواد بیولوژیک روی بید کلم در سال 1387

3-شبکه مراقبت و پیش آگاهی باغات  در سال 1387

4-شبکه مراقبت و پیش آگاهی باغات  در سال 1388

5-شبکه مراقبت و پیش آگاهی سبزی و صیفی در سال1387

6-شبکه مراقبت و پیش آگاهی سبزی و صیفی در سال1388

 

اجرا ی  پروژه های :

شبکه مراقبت و پیش آگاهی باغات  در سال 1389

برگزاری دوره آموزشی راهکارهای مدیریت تلفیقی آفات برای کارشناسان شبکه مراقبت و پیش آگاهی از سازمان حفظ نباتات استان تهران

 

سوابق:

1-     تشخیص و کشت قارچها و باکتریهای زیان آور

2-     جداسازی نماتدهای زیان آور گیاهی

3-     تشخیص آفات و کنترل به موقع

4-     مشاوره و کارشناسی در زمینه احداث باغ ،گلخانه ،گیاهان زراعی

5-     انجام آزمایشات  سلامت نهال ، بذر و نشاء

6-     مشاوره در زمینه گلخانه ، قارچ ، فضای سبز

7-     کار در زمینه کنترل بیولوژیک و تله گذاری

8-     مدیریت اجرایی بخش کارآموزان دانشگاه ها و کارورزان نظام مهندسی کشاورزی ( 20 نفر )

9-     همکاری در برگزاری و تدریس کلاسهای آموزش کشاورزی برای کودکان دبستانی

10-عضو نظام مهندسی کشاورزی ب

11-گواهی احراز صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقوقی در رشته امور باغبانی

12-گواهی احراز صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقوقی در رشته امور زراعی

13-گواهی احراز صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقوقی در رشته امور گیاهپزشکی

 

مهارتها:

1-     آشنایی با دستگاههای تشخیص آفات و بیماریها

2-     روشهای پیش آگاهی در مدیریت کنترل تلفیقی آفات (باغی ، گلخانه، زراعی)

3-     مشاوره در زمینه داشت محصولات کشاورزی (هرس ، آبیاری ، کوددهی و ...)

4-     مشاوره و کارشناسی در زمینه گلخانه

5-     تجزیه و تحلیل آزمایشهای  آب و خاک

6-     آشنایی کامل با داشت ، کاشت و برداشت محصولات زراعی ، باغی، گلخانه و گیاهان دارویی

7-     برگزاری دوره های آموزشی در بخش کشاورزی ،مدیریت صنایع و کارآفرینی

8-آشنایی کامل با پرورش قارچ خوراکی صدفی و تکمه ای

9-آشنایی با پرورش شتر مرغ

10-آشنایی با پرورش زنبور عسل

11-پروانه بهره برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریها

12-روشهای ارزیابی روستایی در ترویج کشاورزی

13-مجوز تاسیس آموزشگاه در زمینه کشاورزی ، مدیریت صنایع و کارآفرینی از سازمان فنی و حرفه ای 

 

فعالیت ها:

1-تشکیل سایت www.zuzera.com

2-برگزاری اولین جشنواره هلو و شلیل در ساوجبلاغ در آبان ماه 1386

3-اختراع رئوزران (خمیری تدخینی برای مبارزه با آفات چوبخوار تنه درختان)

4-تشکیل سایت www.zeuzera.com

5-تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای کشاورزی

6-طراحی لباس فرم برای اعضاء

7-ادغام با بخش بازرگانی و فروش محصولات کشاورزی مخصوصاً گیاهان دارویی

8-همکاری با مدارس و آموزش IPM  به کودکان

9-ایجاد اولین شبکه رابطان ترویج بخش خصوصی

10-برگزاری دوره آموزشی راهکارهای مدیریت تلفیقی آفات برای کارشناسان شبکه مراقبت و پیش آگاهی از سازمان حفظ نباتات استان تهران

11-زمینه فعالیت کارآموزان دانشگاه ها و کارورزان نظام مهندسی کشاورزی ( 20 نفر )

12-شرکت در پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در اصفهان 

13- شرکت در پنجمین نمایشگاه بین المللی  خراسان

14- شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی  تهران

محصولات جدید شرکت پدیده کشاورزی

 

به زودی  محصول جدید :  رنگ مخصوص کندوی زنبور عسل

چسب باغبانی و هرس  با فناوری نانو

 چسب محافظتی تنه درختان پدیده  

با تکنولوژی نانو 

 ضد قارچ ، باکتری ، جلبک ، ویروس ،

 "آنتی تارلو "

زئوزران

 ادامه مطلب