بهمن 15 1390

-khaالف : پیشگیری

الف - 1 -آبياري مناسب :

كمبود آب و ايجاد تنش هاي آبي حتي براي يك دوره آبياري در ماههاي گرم سال ، مهمترين عامل در جلب اين آفت مي باشد. بنابر اين دادن آب به خاك در دوره هاي مشخص و لازم اولين شرط در پيشگيري و كنترل است .

الف - 2- تقویت درختان:

حشرات چوبخوار قادرند درختان ضعيف را از فواصل دور تشخيص داده و به ضعف آنها پي ببرند بنابراين درختان ضعيف را مي بايست طبق توصيه هاي كارشناسان آب و خاك منطقه با كودهاي دامي و شيميائي تقويت كرد.

ب: كنترل و درمان

ب - 1- پوشاندن مدخل دالانهاي فعال لاروي :

اين دالانها با ترشح شيرابه و همچنين تجمع و ريزش فضولات نارنجي رنگ لاروي از مدخل آنها مشخص مي باشد.

براي پوشاندن اين دالانها مي توان از چسب مخصوص زئوزران كه دارای چسبندگی فوق العاده و دائمی بوده استفاده نمود ، سایر روشهای پیشنهادی قبلی مانند مفتول فلزی،سرنگ و پنبه مسموم و یا استفاده از گل و مل برای مسدود كردن مدخل موقتی بوده و مدخل ورودی (خروجی) باز مانده ویا پس از مدتی باز میشوند كه در سالهای بعد مجدادا توسط این آفت و یا آفات مشابه مورد استفاده قرار میگیرد وموجب طغیان آفت میشود.

ب - 2-استفاده از تله فرموني :

ازاين تله به صورت زير مي توان استفاده كرد :

استفاده از روش شكار انبوه : در اين روش به ازاي هر هكتار 10 عدد تله دلتا محتوي فرمون پروانه زنبور مانند كار گذاشته مي شود . بهتر است نله ها سبز رنگ باشند ودر درختان با ارتفاع بالاي 6 متر در زير محدوده كانوپي درخت گذاشته شود .

ب - 3- سمپاشي :

تجربه نشان داده است كه به دليل طولاني بودن دوره خروج ، تخمريزي و نفوذ لاروها و همچنين فعاليت اين لاروها در داخل بافت ميزبان سمپاشي نه تنها فايده اي نداشته بلكه با ازبين بردن دشمنان طبيعي آفت باعث افزايش آفت نيز مي شود.

ب - 4- هرس:

در درختانی مثل گردو كه از ذخایر ملی كشور بوده و ارزش بسیار زیادی برای كشاورزان دارند هرس شاخه های نازك كه در ارتفاعات بوده اصولا عملی نیست و هرس و یا صحیحتر بگوییم قطع تنه اصلی و شاخه های فرعی آن اصولی نبوده و نباید اجرا شود چرا كه با ایجاد شاخه های نرم و زیاد در سالهای آتی مكان مناسبی را برای نفوذ اولیه آفت ایجاد می نماید. لذا هرس شاخه های اصلی و فرعی اصلا توصیه نمیشود.

با توجه به روش های كنترلی علیه این آفت در حال حاضر استفاده از چسب مخصوص با 85 درصد كنترل و تله فرومونی با 15 درصد كنترل در كاهش جمعیت این آفت موثر می باشد

محصولات جدید شرکت پدیده کشاورزی

whitetree7neچسب محافظتی تنه درختان
پدیدهمحافظت از تنه درختان
در مقابل
1) سرمازدگی
2) آفتاب سوختگی
3)آفات و بیماریها
در بسته بندی 5 و 10 کیلویی نحوه استفاده:از 2 سانتی متر زیر خاک تا ارتفاع 60 سانتی متری تنه درخت

ادامه مطلب

Display Pagerank     google pagerank