-khaالف : پیشگیری

الف - 1 -آبياري مناسب :

كمبود آب و ايجاد تنش هاي آبي حتي براي يك دوره آبياري در ماههاي گرم سال ، مهمترين عامل در جلب اين آفت مي باشد. بنابر اين دادن آب به خاك در دوره هاي مشخص و لازم اولين شرط در پيشگيري و كنترل است .

الف - 2- تقویت درختان:

حشرات چوبخوار قادرند درختان ضعيف را از فواصل دور تشخيص داده و به ضعف آنها پي ببرند بنابراين درختان ضعيف را مي بايست طبق توصيه هاي كارشناسان آب و خاك منطقه با كودهاي دامي و شيميائي تقويت كرد.

ب: كنترل و درمان

ب - 1- پوشاندن مدخل دالانهاي فعال لاروي :

اين دالانها با ترشح شيرابه و همچنين تجمع و ريزش فضولات نارنجي رنگ لاروي از مدخل آنها مشخص مي باشد.

براي پوشاندن اين دالانها مي توان از چسب مخصوص زئوزران كه دارای چسبندگی فوق العاده و دائمی بوده استفاده نمود ، سایر روشهای پیشنهادی قبلی مانند مفتول فلزی،سرنگ و پنبه مسموم و یا استفاده از گل و مل برای مسدود كردن مدخل موقتی بوده و مدخل ورودی (خروجی) باز مانده ویا پس از مدتی باز میشوند كه در سالهای بعد مجدادا توسط این آفت و یا آفات مشابه مورد استفاده قرار میگیرد وموجب طغیان آفت میشود.

ب - 2-استفاده از تله فرموني :

ازاين تله به صورت زير مي توان استفاده كرد :

استفاده از روش شكار انبوه : در اين روش به ازاي هر هكتار 10 عدد تله دلتا محتوي فرمون پروانه زنبور مانند كار گذاشته مي شود . بهتر است نله ها سبز رنگ باشند ودر درختان با ارتفاع بالاي 6 متر در زير محدوده كانوپي درخت گذاشته شود .

ب - 3- سمپاشي :

تجربه نشان داده است كه به دليل طولاني بودن دوره خروج ، تخمريزي و نفوذ لاروها و همچنين فعاليت اين لاروها در داخل بافت ميزبان سمپاشي نه تنها فايده اي نداشته بلكه با ازبين بردن دشمنان طبيعي آفت باعث افزايش آفت نيز مي شود.

ب - 4- هرس:

در درختانی مثل گردو كه از ذخایر ملی كشور بوده و ارزش بسیار زیادی برای كشاورزان دارند هرس شاخه های نازك كه در ارتفاعات بوده اصولا عملی نیست و هرس و یا صحیحتر بگوییم قطع تنه اصلی و شاخه های فرعی آن اصولی نبوده و نباید اجرا شود چرا كه با ایجاد شاخه های نرم و زیاد در سالهای آتی مكان مناسبی را برای نفوذ اولیه آفت ایجاد می نماید. لذا هرس شاخه های اصلی و فرعی اصلا توصیه نمیشود.

با توجه به روش های كنترلی علیه این آفت در حال حاضر استفاده از چسب مخصوص با 85 درصد كنترل و تله فرومونی با 15 درصد كنترل در كاهش جمعیت این آفت موثر می باشد

محصولات جدید شرکت پدیده کشاورزی

 چسب باغبانی و هرس 

با فناوری نانو

 چسب محافظتی تنه درختان پدیده  

با تکنولوژی نانو 

 ضد قارچ ، باکتری ، جلبک ، ویروس ،

 

"آنتی تارلو "

زئوزران

 ادامه مطلب