محصولات پدیده - زئوزران

 

به زودی محصول جدید : رنگ مخصوص کندوی زنبور عسل

 

 

چسب باغبانی پدیده با تکنولوزی نانو (بدون نیاز به افزودن مواد شیمیایی)

 

هرس شاخه وریشه،
محافظت انواع پیوند،
شکستگیها و خراشها،
هرس تند، هرس بن سایی

 


 

چسب ضد کرم خراط (جایگزین آنتی تارلو) بنام زئوزرا

 

آفات چوبخوار درختان
کرم خراط، کرم جگری و..
در گردو، سیب، گلابی، به، فندق، افرا،
بید، نارون، زبان گنجشک و ...

 


ن     2

محافظ تنه درختان پدیده (ضد قارچ ، باکتری ،جلبک و ویروس) 

 جدید  با تکنولوزی نانو

 

ضد قارچ ، باکتری ، جلبک ،ویروس ،
ترک خوردگی تنه، سرما زدگی، آفناب سوختگی ،
بیماری جنوب غرب،شانکر باکتریایی،پوسیدگیهای قارچی ،
گوموز پسته ومرکبات ، خشکیدگی تنه و شاخه انار ،
آفات چوبخوار، پوستخوار، جوندگان، خرگوش و ...
در باغات ،جنگلها و فضای سبز .....

 

 


 treecare2

محصولات جدید شرکت پدیده کشاورزی

 

به زودی  محصول جدید :  رنگ مخصوص کندوی زنبور عسل

چسب باغبانی و هرس  با فناوری نانو

 چسب محافظتی تنه درختان پدیده  

با تکنولوژی نانو 

 ضد قارچ ، باکتری ، جلبک ، ویروس ،

 "آنتی تارلو "

زئوزران

 ادامه مطلب