اخبار پدیده - زئوزران

 

باتوجه به شرایط آب وهوایی شهر  و اختلاف زیاد دمای شبانه روزی بخصوص در فصل سرما، جهت جلوگیری از خسارت سرما رنگ آمیزی تنه درختان بصورت پوششی می‌تواند خسارات ناشی از این امر را بصورت قابل توجهی تقلیل دهد ،بدین ترتیب که تنه درختان بخصوص قسمتهای رو به جنوب  که هنگام شب به مقدار کافی سرد شده و هنگام روز با تابش آفتاب به سرعت گرم و موجب ایجاد پارگی در پوست تنه می گردد.بر اثر این پارگیها علاوه بر خسارتی که به تنه درخت وارد میشود محل مناسبی نیز برای ورود عوامل  بیماریزا از جمله شانکرهای سیتوسپورایی و باکتریایی به تنه درخت ایجاد می شود که این بیماریها باعث خشکیدگی درختان آلوده می گردد بنابراین با استفاده از رنگ مخصوص محافظ تنه درختان تولید شرکت پدیده کشاورزی ، علاوه بر کاهش میزان خسارت آفات و بیماریها از خسارت دیدن تنه درختان به نحو چشمگیری جلوگیری می گردد. که این ماده به دلیل ایجاد پوشش سفید رنگ مانع جذب تشعشعات خورشید هنگام روز شده و از گرم شدن پوست تنه جلوگیری می نماید همچنین با ایجاد پوشش سفید رنگ بر روی درختان، باعث دور شدن حشرات، و آفات از درخت و در نتیجه عدم تخم گذاری حشره روی میوه‌ها می‌شود .

در این راستا واحد فضای سبز شهرداری نیز هم اکنون در سطح شهر ؛ در حال انجام طرح رنگ آمیزی تنه درختان میباشد .

تصویر  آبنمای مرکزی بوستان لاله

محصولات جدید شرکت پدیده کشاورزی

 

به زودی  محصول جدید :  رنگ مخصوص کندوی زنبور عسل

چسب باغبانی و هرس  با فناوری نانو

 چسب محافظتی تنه درختان پدیده  

با تکنولوژی نانو 

 ضد قارچ ، باکتری ، جلبک ، ویروس ،

 "آنتی تارلو "

زئوزران

 ادامه مطلب