محصولات جدید شرکت پدیده کشاورزی

رنگ محافظتی تنه درختان پدیده

محافظت از تنه درختان در مقابل:

1) سرمازدگی

2) آفتاب سوختگی

3)آفات و بیماریها

در بسته بندی1 و 5 و 8 کیلویی 

 

 محافظت از درختان در مقابل سرماي تابشي زمستانه

محافظت از درختان در مقابل آفتاب سوختگي زمستانه

محافظت از درختان در مقابل تنش حرارتي زمستانه

محافظت از درختان در مقابل ترك خوردگي تنه

محافظت از درختان در مقابل آفات چوبخوار ( كرمهاي سر پهن و لوله اي)

محافظت و پيشگيري از بيماريهاي باكتريايي درختان (شانكر باكتريايي)

محافظت و جلوگيري از زمستان گذراني كرمهاي ميوه (كرم سيب و آلو )

محافظت از درختان در مقابل خرگوش جويدگي در صورت سفارش،

 

افزايش طول عمر درختان

قابل استفاده در درختان بالاي دوسال ،

نحوه استفاده:از 2 سانتی متر زیر خاک تا ارتفاع 60 سانتی متری تنه درخت

علت سفید کردن تنه درختان چیست؟

— من در این خصوص پرسیده‌ام:

علت سفید کردن تنه درختان چیست؟
— یکی می‌گوید که علت زیبایی و هماهنگی است،

علت سفید کردن تنه درختان چیست؟
— دومی می‌گوید که این بر خاص و عام واضح و مبرهن است که ایمنی بر زیبایی مقدم است. این رنگ سفید نقش علایم راهنمایی و رانندگی را دارد در جاده‌ها برای دوچرخه‌ها و خودروها.

علت سفید کردن تنه درختان چیست؟
— سومی می‌گوید که از من بشنو آن دو را بهل. آن رنگ سفید در واقع پوششی است تا درخت را به تابستان در مقابل نور خورشید و گرمازدگی و خشکیدگی محافظت کند چرا که نور سفید آفتاب را کمتر جذب می‌کند.

علت سفید کردن تنه درختان چیست؟
— چهارمی می‌گوید که سومی راه را تا نیمه آمده است. آن رنگ سفید چون عایقی است تا تبخیر آب را از بدنه و تنه درخت کم ‌کند و آب به شاخه‌ها و برگ‌ها برسد.

علت سفید کردن تنه درختان چیست؟
— پنجمی می‌گوید که آن‌ها عکس می‌گویند و مقلوب. بحث تابستان نیست که سخن پاییز و زمستان است. آن رنگ سفید پوششی است برای درخت در مقابل برد و سرما که نه هر درخت تحمل کند جفای خزان. اینان آن ضرب المثل چینی را نشنیده‌اند که گرمای بدن همه از گرمای پاست.

علت سفید کردن تنه درختان چیست؟
— ششمی اما می‌گوید که آن‌ همه یکسره خطا رفته‌اند. آن رنگ گرانمایه، نه صرف آنست که درخت چه خورد صیف و چه پوشد شتا بلکه قصه شته است و جوندگان دیگر. آن رنگ سفید نمی‌گذارد که مورچگان و دیگر حشرات و جوندگان در تنه درخت خانه کنند و یا از آن بالا روند. رنگ هم منافذ درخت را می‌گیرد و هم سطح آن را لغزنده می‌کند.


علت سفید کردن تنه درختان چیست؟
— هفتمی می‌گوید که
:
قصه
آکل ست و ماکول
.
درخت از
آب می‌خورد و حشره از درخت و پرنده از آن حشره
.
آن رنگ سفید باعث می‌شود که آن حشرات کوچک بر
سطح درخت دیده شوند و طعمه مرغان و پرندگان شوند
.علت سفید کردن تنه درختان چیست؟
— هشتمی می‌گوید که باید سابقه تاریخی را دید. درختان را در گذشته، به قصد یافتن دزدان یا به هنگام ستیز و گریزهای داخلی و دیگر موقعیت‌های مشابه سفید می‌کرده‌اند تا کسی نتواند در تاریکی شب در پشت آن‌ها پنهان شود.

علت سفید کردن تنه درختان چیست؟
— نهمی می‌گوید که این‌همه بدگمانی جایز نیست. آن رنگ سفید ریشه تاریخی داشته است اما نه برای محافظت آدمها که برای خود درختها. حاکمان محلی درختان سالم و برومند را سفید می‌کرده‌اند تا کسی به آن‌ها آسیبی نرساند و یا اگر تیشه و آسیبی بر آن آمد، دیده و پیگیری شود.

— دهمی می‌گوید که اگر قدم به تاریخ می گذاری، قدمت را بلند و بزرگ بگیر. به روزگاری که تابلو‌ها ظاهر نشده بودند، تنه درختان را سفید می‌کرده‌اند و بر روی آن چیزی می‌نوشته‌اند چون نشانی و پیام و نام مالک و غیر آن.

علت سفید کردن تنه درختان چیست؟
— یازد همی می‌گوید که من گیاهپزشکم. آن رنگ سفید برای محافظت تنه درختان است از حمله چوبخواران و پوست خواران و جوندگانی مانند خرگوش و غیره ....

علت سفید کردن تنه درختان چیست؟

علت سفید کردن تنه درختان چیست؟

علت سفید کردن تنه درختان چیست؟
— و من که دوازدهمی باشم هم‌چنان در حیرت مانده‌ام از آن رنگ سفید بر تنه درختان و این همه نقش که بر آیینه اوهام زده است.

محصولات جدید شرکت پدیده کشاورزی

 

به زودی  محصول جدید :  رنگ مخصوص کندوی زنبور عسل

چسب باغبانی و هرس  با فناوری نانو

 چسب محافظتی تنه درختان پدیده  

با تکنولوژی نانو 

 ضد قارچ ، باکتری ، جلبک ، ویروس ،

 "آنتی تارلو "

زئوزران

 ادامه مطلب